Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 24 Ormkärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 24 Ormkärr 1497 21,2% 28,3% 21,5% 29,1% 7,9% 48,4% 51,6% 1,1% 1,6%
Summa 1497 21,2% 28,3% 21,5% 29,1% 7,9% 48,4% 51,6% 1,1% 1,6%

http://www.val.se