Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 26 Rågsved C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 26 Rågsved C 987 22,4% 33,2% 19,3% 25,1% 7,0% 45,9% 54,1% 0,2% 4,3%
Summa 987 22,4% 33,2% 19,3% 25,1% 7,0% 45,9% 54,1% 0,2% 4,3%

http://www.val.se