Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 27 Bandhagen C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 27 Bandhagen C 1087 22,2% 35,4% 19,0% 23,5% 5,5% 46,3% 53,7% 1,0% 2,0%
Summa 1087 22,2% 35,4% 19,0% 23,5% 5,5% 46,3% 53,7% 1,0% 2,0%

http://www.val.se