Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 28 Rågsveds S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 28 Rågsveds S 1060 29,4% 35,3% 22,5% 12,7% 10,7% 48,6% 51,4% 1,2% 4,0%
Summa 1060 29,4% 35,3% 22,5% 12,7% 10,7% 48,6% 51,4% 1,2% 4,0%

http://www.val.se