Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 2 Svedmyra S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 2 Svedmyra S 1059 23,6% 38,7% 22,7% 15,0% 6,5% 49,3% 50,7% 0,7% 2,4%
Summa 1059 23,6% 38,7% 22,7% 15,0% 6,5% 49,3% 50,7% 0,7% 2,4%

http://www.val.se