Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 3 Tallkrogen N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 3 Tallkrogen N 961 15,4% 38,6% 26,8% 19,1% 4,9% 47,5% 52,5% 0,6% 1,2%
Summa 961 15,4% 38,6% 26,8% 19,1% 4,9% 47,5% 52,5% 0,6% 1,2%

http://www.val.se