Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 4 Olympiaområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 4 Olympiaområdet 1111 14,0% 38,9% 29,5% 17,6% 8,8% 49,9% 50,1% 0,8% 1,4%
Summa 1111 14,0% 38,9% 29,5% 17,6% 8,8% 49,9% 50,1% 0,8% 1,4%

http://www.val.se