Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 5 Gubbängen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 5 Gubbängen Ö 1202 23,6% 41,0% 21,3% 14,1% 8,1% 49,9% 50,1% 0,7% 2,0%
Summa 1202 23,6% 41,0% 21,3% 14,1% 8,1% 49,9% 50,1% 0,7% 2,0%

http://www.val.se