Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 6 Gubbängen C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 6 Gubbängen C 1428 23,4% 42,7% 17,6% 16,2% 5,7% 46,3% 53,7% 1,0% 2,2%
Summa 1428 23,4% 42,7% 17,6% 16,2% 5,7% 46,3% 53,7% 1,0% 2,2%

http://www.val.se