Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 7 Gubbängen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 7 Gubbängen V 1478 19,1% 41,5% 19,8% 19,6% 6,1% 45,0% 55,0% 0,8% 2,4%
Summa 1478 19,1% 41,5% 19,8% 19,6% 6,1% 45,0% 55,0% 0,8% 2,4%

http://www.val.se