Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 8 Veckodagsområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 8 Veckodagsområdet 1356 20,4% 36,4% 23,7% 19,5% 6,6% 47,1% 52,9% 1,5% 1,6%
Summa 1356 20,4% 36,4% 23,7% 19,5% 6,6% 47,1% 52,9% 1,5% 1,6%

http://www.val.se