Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 9 Russinvägen mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 9 Russinvägen mm 1495 20,9% 34,8% 21,1% 23,1% 6,6% 46,4% 53,6% 0,8% 1,5%
Summa 1495 20,9% 34,8% 21,1% 23,1% 6,6% 46,4% 53,6% 0,8% 1,5%

http://www.val.se