Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 11 Fagerlid

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 11 Fagerlid 1335 18,5% 41,6% 25,2% 14,7% 5,8% 49,0% 51,0% 1,0% 3,3%
Summa 1335 18,5% 41,6% 25,2% 14,7% 5,8% 49,0% 51,0% 1,0% 3,3%

http://www.val.se