Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 12 Hauptvägen mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 12 Hauptvägen mm 1285 18,8% 43,0% 23,6% 14,7% 5,3% 50,7% 49,3% 0,7% 2,3%
Summa 1285 18,8% 43,0% 23,6% 14,7% 5,3% 50,7% 49,3% 0,7% 2,3%

http://www.val.se