Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 13 Fagersjö yttre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 13 Fagersjö yttre 879 22,1% 39,5% 21,7% 16,7% 7,7% 50,6% 49,4% 1,4% 1,7%
Summa 879 22,1% 39,5% 21,7% 16,7% 7,7% 50,6% 49,4% 1,4% 1,7%

http://www.val.se