Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 14 Tallkrogen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 14 Tallkrogen V 973 17,3% 38,0% 25,4% 19,3% 9,5% 48,6% 51,4% 0,6% 1,7%
Summa 973 17,3% 38,0% 25,4% 19,3% 9,5% 48,6% 51,4% 0,6% 1,7%

http://www.val.se