Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 15 Farsta Strand V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 15 Farsta Strand V 1444 15,8% 27,1% 20,6% 36,6% 6,3% 47,5% 52,5% 0,9% 1,5%
Summa 1444 15,8% 27,1% 20,6% 36,6% 6,3% 47,5% 52,5% 0,9% 1,5%

http://www.val.se