Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 16 Farsta Strand C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 16 Farsta Strand C 1383 23,2% 34,3% 23,4% 19,1% 8,1% 48,2% 51,8% 1,0% 2,3%
Summa 1383 23,2% 34,3% 23,4% 19,1% 8,1% 48,2% 51,8% 1,0% 2,3%

http://www.val.se