Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 17 Farsta Strand Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 17 Farsta Strand Ö 1326 20,8% 26,2% 20,1% 33,0% 8,4% 43,7% 56,3% 0,8% 2,3%
Summa 1326 20,8% 26,2% 20,1% 33,0% 8,4% 43,7% 56,3% 0,8% 2,3%

http://www.val.se