Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 18 Larsboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 18 Larsboda 1642 24,7% 35,4% 18,7% 21,3% 6,3% 48,7% 51,3% 1,0% 1,3%
Summa 1642 24,7% 35,4% 18,7% 21,3% 6,3% 48,7% 51,3% 1,0% 1,3%

http://www.val.se