Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 21 Farsta C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 21 Farsta C 1515 15,9% 26,4% 20,6% 37,1% 5,9% 43,0% 57,0% 0,8% 1,8%
Summa 1515 15,9% 26,4% 20,6% 37,1% 5,9% 43,0% 57,0% 0,8% 1,8%

http://www.val.se