Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 22 Farstaängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 22 Farstaängen 1042 17,1% 39,1% 24,5% 19,4% 4,8% 52,0% 48,0% 0,8% 2,4%
Summa 1042 17,1% 39,1% 24,5% 19,4% 4,8% 52,0% 48,0% 0,8% 2,4%

http://www.val.se