Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 23 Nykroppagatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 23 Nykroppagatan mm 955 21,5% 31,7% 22,2% 24,6% 7,5% 46,7% 53,3% 0,6% 2,3%
Summa 955 21,5% 31,7% 22,2% 24,6% 7,5% 46,7% 53,3% 0,6% 2,3%

http://www.val.se