Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 24 Värmlandsvägen mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 24 Värmlandsvägen mm 1298 21,9% 35,0% 25,9% 17,3% 9,4% 48,5% 51,5% 1,0% 1,1%
Summa 1298 21,9% 35,0% 25,9% 17,3% 9,4% 48,5% 51,5% 1,0% 1,1%

http://www.val.se