Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 25 Sköndal V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 25 Sköndal V 1226 22,4% 38,1% 22,8% 16,6% 10,3% 51,5% 48,5% 1,0% 1,7%
Summa 1226 22,4% 38,1% 22,8% 16,6% 10,3% 51,5% 48,5% 1,0% 1,7%

http://www.val.se