Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 27 Dalbrobranten mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 27 Dalbrobranten mm 1539 19,6% 32,5% 18,7% 29,2% 6,7% 46,3% 53,7% 0,8% 2,2%
Summa 1539 19,6% 32,5% 18,7% 29,2% 6,7% 46,3% 53,7% 0,8% 2,2%

http://www.val.se