Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 28 Stora och Lilla Sköndal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 28 Stora och Lilla Sköndal 1225 8,7% 32,7% 13,5% 45,1% 3,8% 42,1% 57,9% 1,0% 1,1%
Summa 1225 8,7% 32,7% 13,5% 45,1% 3,8% 42,1% 57,9% 1,0% 1,1%

http://www.val.se