Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 29 Sköndal C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 29 Sköndal C 1333 25,9% 36,3% 18,3% 19,5% 8,4% 46,6% 53,4% 0,5% 1,4%
Summa 1333 25,9% 36,3% 18,3% 19,5% 8,4% 46,6% 53,4% 0,5% 1,4%

http://www.val.se