Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 31 Fagersjö inre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 31 Fagersjö inre 984 28,9% 35,2% 23,0% 13,0% 10,3% 48,6% 51,4% 1,0% 2,0%
Summa 984 28,9% 35,2% 23,0% 13,0% 10,3% 48,6% 51,4% 1,0% 2,0%

http://www.val.se