Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Farsta 32 Västboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 32 Västboda 1134 30,4% 36,9% 19,4% 13,3% 11,6% 47,0% 53,0% 0,9% 3,0%
Summa 1134 30,4% 36,9% 19,4% 13,3% 11,6% 47,0% 53,0% 0,9% 3,0%

http://www.val.se