Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 2 Abrahamsberg N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 2 Abrahamsberg N 1188 24,7% 35,6% 21,0% 18,8% 5,2% 48,6% 51,4% 0,9% 3,2%
Summa 1188 24,7% 35,6% 21,0% 18,8% 5,2% 48,6% 51,4% 0,9% 3,2%

http://www.val.se