Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 4 Riksby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 4 Riksby N 849 26,5% 38,9% 19,3% 15,3% 6,5% 50,3% 49,7% 0,8% 2,0%
Summa 849 26,5% 38,9% 19,3% 15,3% 6,5% 50,3% 49,7% 0,8% 2,0%

http://www.val.se