Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 5 Åkeshov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 5 Åkeshov 604 30,8% 40,4% 17,2% 11,6% 3,8% 48,5% 51,5% 1,2% 2,3%
Summa 604 30,8% 40,4% 17,2% 11,6% 3,8% 48,5% 51,5% 1,2% 2,3%

http://www.val.se