Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 6 Riksby V-Brommaplan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 6 Riksby V-Brommaplan 1117 33,7% 36,8% 16,6% 13,0% 5,6% 49,3% 50,7% 1,3% 3,0%
Summa 1117 33,7% 36,8% 16,6% 13,0% 5,6% 49,3% 50,7% 1,3% 3,0%

http://www.val.se