Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 7 Riksby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 7 Riksby Ö 1246 28,7% 39,6% 16,7% 15,0% 4,4% 47,3% 52,7% 0,9% 2,2%
Summa 1246 28,7% 39,6% 16,7% 15,0% 4,4% 47,3% 52,7% 0,9% 2,2%

http://www.val.se