Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 9 Bromma kyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 9 Bromma kyrka 797 16,9% 41,8% 26,6% 14,7% 10,2% 52,2% 47,8% 1,0% 2,9%
Summa 797 16,9% 41,8% 26,6% 14,7% 10,2% 52,2% 47,8% 1,0% 2,9%

http://www.val.se