Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 10 Beckomberga S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 10 Beckomberga S 1417 15,7% 45,2% 18,2% 21,0% 6,0% 46,9% 53,1% 1,1% 2,0%
Summa 1417 15,7% 45,2% 18,2% 21,0% 6,0% 46,9% 53,1% 1,1% 2,0%

http://www.val.se