Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 11 Norra Ängby mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 11 Norra Ängby mellersta 1240 13,4% 44,6% 28,2% 13,8% 8,7% 48,5% 51,5% 0,6% 1,5%
Summa 1240 13,4% 44,6% 28,2% 13,8% 8,7% 48,5% 51,5% 0,6% 1,5%

http://www.val.se