Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 12 Norra Ängby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 12 Norra Ängby Ö 1420 25,1% 39,0% 23,4% 12,5% 10,8% 49,6% 50,4% 1,5% 1,6%
Summa 1420 25,1% 39,0% 23,4% 12,5% 10,8% 49,6% 50,4% 1,5% 1,6%

http://www.val.se