Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 14 Blackeberg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 14 Blackeberg V 973 21,4% 38,6% 25,1% 14,9% 7,1% 46,6% 53,4% 1,3% 3,6%
Summa 973 21,4% 38,6% 25,1% 14,9% 7,1% 46,6% 53,4% 1,3% 3,6%

http://www.val.se