Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 15 Blackeberg mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 15 Blackeberg mellersta 1197 22,9% 37,3% 20,5% 19,3% 7,0% 46,4% 53,6% 1,3% 3,3%
Summa 1197 22,9% 37,3% 20,5% 19,3% 7,0% 46,4% 53,6% 1,3% 3,3%

http://www.val.se