Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 16 Blackeberg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 16 Blackeberg S 1641 23,2% 36,4% 16,6% 23,8% 4,6% 45,8% 54,2% 1,0% 1,5%
Summa 1641 23,2% 36,4% 16,6% 23,8% 4,6% 45,8% 54,2% 1,0% 1,5%

http://www.val.se