Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 17 Blackeberg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 17 Blackeberg Ö 1192 20,6% 34,3% 22,2% 22,9% 6,6% 45,6% 54,4% 1,3% 2,3%
Summa 1192 20,6% 34,3% 22,2% 22,9% 6,6% 45,6% 54,4% 1,3% 2,3%

http://www.val.se