Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 18 Södra Ängby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 18 Södra Ängby 1172 14,5% 36,3% 31,3% 17,8% 10,1% 50,1% 49,9% 1,6% 2,2%
Summa 1172 14,5% 36,3% 31,3% 17,8% 10,1% 50,1% 49,9% 1,6% 2,2%

http://www.val.se