Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 19 Johannesfred Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 19 Johannesfred Ö 990 24,0% 43,3% 19,3% 13,3% 6,8% 49,8% 50,2% 0,9% 1,6%
Summa 990 24,0% 43,3% 19,3% 13,3% 6,8% 49,8% 50,2% 0,9% 1,6%

http://www.val.se