Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 21 Bällsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 21 Bällsta 555 14,2% 52,1% 22,0% 11,7% 9,2% 51,7% 48,3% 0,7% 1,4%
Summa 555 14,2% 52,1% 22,0% 11,7% 9,2% 51,7% 48,3% 0,7% 1,4%

http://www.val.se