Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 22 Beckomberga N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 22 Beckomberga N 1096 17,5% 38,3% 23,4% 20,8% 8,5% 47,7% 52,3% 1,8% 1,7%
Summa 1096 17,5% 38,3% 23,4% 20,8% 8,5% 47,7% 52,3% 1,8% 1,7%

http://www.val.se