Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 24 Blackeberg N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 24 Blackeberg N 1123 22,5% 34,0% 21,0% 22,4% 7,0% 48,4% 51,6% 0,8% 1,9%
Summa 1123 22,5% 34,0% 21,0% 22,4% 7,0% 48,4% 51,6% 0,8% 1,9%

http://www.val.se