Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 25 Lönnebergaparken mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 25 Lönnebergaparken mm 772 36,9% 40,7% 14,9% 7,5% 7,4% 54,3% 45,7% 0,3% 3,1%
Summa 772 36,9% 40,7% 14,9% 7,5% 7,4% 54,3% 45,7% 0,3% 3,1%

http://www.val.se