Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromma 26 Åkeslund V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 26 Åkeslund V 1467 19,2% 30,3% 19,9% 30,5% 7,4% 44,2% 55,8% 1,4% 2,9%
Summa 1467 19,2% 30,3% 19,9% 30,5% 7,4% 44,2% 55,8% 1,4% 2,9%

http://www.val.se